God man, förvaltare och förmyndare

Den som inte själv kan hantera sin ekonomi eller ta tillvara sina rättigheter på grund av sjukdom kan ha rätt till god man eller förvaltare.

Nyheter från överförmyndarkansliet

E-tjänster och blanketter

I Självservice hittar du e-tjänster och blanketter för olika ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare.

Kontakt

Telefon

Servicecenter: 0141-22 50 00

Postadress

Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

Fax

0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej