Den som inte själv klarar av att hantera sin ekonomi eller ta tillvara sina juridiska rättigheter kan få en god man eller förvaltare (ställföreträdare). Här hittar du information om hur du ska göra för att ansöka om att få hjälp. Du som är ställföreträdare hittar information och annat stöd i ditt uppdrag.

Ansök om god man eller förvaltare

Här kan du läsa om vem som kan få god man eller förvaltare och hur du ska göra om du behöver hjälp. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

För dig som är god man eller förvaltare

Här hittar du information, råd och stöd till dig som har ett uppdrag som ställföreträdare.

Bli god man eller förvaltare

Överförmyndarkansliet har ett ständigt behov av nya ställföreträdare. Att vara ställföreträdare är ett viktigt uppdrag. Du får chansen att hjälpa personer med till exempel åldersdemens, psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

E-tjänster och blanketter

I Självservice hittar du e-tjänster och blanketter för olika ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare.

Till Självservice