God man, förvaltare och förmyndare

Den som inte själv kan hantera sin ekonomi eller ta tillvara sina rättigheter kan ha rätt till god man eller förvaltare. Du som är ställföreträdare hittar stöd i ditt uppdrag.

Nyheter

Granskningsläge – Information till god man/förvaltare

6 maj, 2021
Den 6 maj 2021 har överförmyndarkansliet granskat 76 % av årsräkningarna för...

Digital e-utbildning om privatekonomi – God man/förvaltare

29 januari, 2021
Finansinspektionen har tagit fram utbildningen tillsammans med föreläsare från Gilla Din Ekonomis...

Samverkan med Boxholms kommun – God man/förvaltare

26 januari, 2021
Kommunstyrelsen i Boxholms kommun har 19 januari 2021 beslutat att föreslå dess...

E-tjänster och blanketter – God man/förvaltare

22 januari, 2021
Våra blanketter förbättras kontinuerligt för att du ska få rätt information och...

Använder du som god man/förvaltare huvudmannens personliga säkerhetsdosa eller BankID?

14 januari, 2021
Säkerhetsdosa och BankID är id-handlingar som kan liknas vid pass eller körkort...

E-tjänster och blanketter

I Självservice hittar du e-tjänster och blanketter för olika ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare.