Vanhuksia

Du som är äldre än 65 år ska kunna få det stöd och den hjälp som du behöver genom kommunens äldreomsorg. Du ska ha möjlighet att kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

I första hand ges stöd och hjälp från äldreomsorgen i ditt hem. Du kan ha rätt till hjälp i hemmet i form av hemtjänst.

Om du inte kan bo kvar i ditt hem trots stöd och hjälp kan du få bo i ett särskilt boende i form av äldreboende.

Kontakt

När du behöver hjälp kan du vända dig till oss handläggare på socialkontoret. Vi kan ge dig mer information och tillsammans med dig gör vi en bedömning av vilket hjälpbehov du har. Socialsekreteraren tar sedan beslut om vilken typ av hjälp du har rätt att få.

Omsorg SoL
591 86 Motala
Besöksadress: Drottninggatan 5
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: bistandshandlaggare.sva@motala.se

Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre än 65 år kan få hjälp med det du inte klarar själv.

Fixartjänst kan hjälpa dig som är 70 år eller äldre att byta batteri i brandvarnaren.

Fixartjänst

Fixartjänst är en avgiftsfri servicetjänst för dig som fyllt 70 år och bor i Motala kommun.

Personal på Hälsocenter för friskvårdsaktiviteter för seniorer i Motala kommun.

Aktiviteter, verksamhet för äldre

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan. Som senior kan du träna och umgås med andra på de Hälsocenter som kommunen driver.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej