Äldre

Du som är äldre ska kunna få den hjälp som du behöver genom äldreomsorgen. Kontakta socialkontoret om du behöver stöd från kommunen.