Tillgänglighetsredogörelse för Quickchannel

Quickchannel, där sändningarna från kommunfullmäktige publiceras, har vissa brister vad gäller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Motala kommun har åtagit sig att göra webbplatsen www.motala.se och därtill anslutna tjänster tillgängliga i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller https://play.quickchannel.com/explore/ability1127, det vill säga play-kanalen Quickchannel, som används för att sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben.

Quickchannel uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webb-tv från kommunfullmäktige

Så har vi testat tillgängligheten

Leverantören har utfört en tillgänglighetsanalys där de granskat funktionerna i systemet och planerat åtgärder av de brister som identifierades.

Innehåll som inte är tillgängligt

Några brister återstår dock.

  • Sidornas titel, det vill säga flikens namn i webbläsaren, är inte unika för respektive sida. Alla heter “Explore – Quickchannel”.
  • Om du använder mobiltelefonen och går till kategorin “Kommunfullmäktige” för att se alla sändningar i kategorin, så går det inte att utläsa sändningarnas datum i rubriken, eftersom bara de första bokstäverna syns på en smal skärm.
  • I vissa fall är kontrasterna inte tillräckliga i grafiken i sändningarna.
  • Sändningarna är inte textade, trots att det är ett krav för video som inte är livesänd. För detta åberopar vi undantaget för oskäligt betungande anpassning. Läs mer i vår övergripande tillgänglighetsredogörelse.

Redogörelsen uppdaterades senast 20 juni 2022.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du har synpunkter på sidan så kontakta oss via e-post motala.kommun@motala.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej