Motala kommun levererar rent dricksvatten till och tar hand om avloppsvattnet från våra abonnenter i Motala och Vadstena. På Mina sidor får du koll på dina abonnemang och kan göra vanliga ärenden när det passar dig.

Mina sidor

På Mina sidor kan du lämna avläsning på din vattenmätare, ha koll på dina abonnemang, gör ändringar och kolla din historik.

Till Mina sidor

Dricksvatten

Här du läsa om kommunens dricksvattenförsörjning och vad du ska tänka på om du har egen brunn för dricksvatten.

Avlopp

Här kan du läsa om hur kommunen tar hand om avloppsvatten, vad du inte får spola ner i toaletten och vad du ska tänka på om du har eget avlopp.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Här får du information om hur du går till väga för att ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.