Bekämpningsmedel, växtskyddsmedel

Vid användning av bekämpningsmedel måste du ta hänsyn till skyddsavstånd till känsliga områden som vattendrag, dricksvattentäkter, dagvattenbrunnar och trädgårdar. I vissa fall krävs även en anmälan eller tillstånd för spridning.

Användning av växtskyddsmedel och biocidprodukter

Innan du använder kemiska växtskyddsmedel behöver du först undersöka möjligheten att använda andra åtgärder som bekämpning med mekaniska eller termiska metoder eller biologisk bekämpning.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej