Ansöka om serveringstillstånd

Du ansöker enklast om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Här hittar du mer information om vad du ska tänka på vid ansökan, och checklistor för vilka handlingar som du behöver skicka med.

Tillfälliga serveringstillstånd till sommaren 2022

För den som önskar tillfälligt serveringstillstånd under juni och juli ska en komplett ansökan vara inne senast den 29 april 2022. För den som önskar tillfälligt serveringstillstånd under augusti ska en komplett ansökan vara inne senast den 1 juni 2022. På grund av att det är många som söker serveringstillstånd på våren kan handläggningstiden vara längre när du söker serveringstillstånd till sommaren.

Komplett ansökan innebär att alkohol- och tobaksenheten har fått in allt underlag som behövs för att ett beslut ska kunna tas. Av checklistan som finns publicerad här på Motala kommuns hemsida framgår vad som ska skickas in vid en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.

Ansök via e-tjänst

Enklast och smidigast söker du serveringstillstånd via vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också göra ändringar kopplade till ditt tillstånd, som att anmäla serveringsansvariga.

Så ansöker du om serveringstillstånd

Du som ansöker om serveringstillstånd ansvarar för att du lämnar in en komplett ansökan. Läs noga igenom informationen på den här webbsidan och skriv gärna ut checklistan så kan du bocka av att du fått med alla bilagor. Här kan du läsa mer om våra riktlinjer.

Utredningen av ditt ärende påbörjas först när ansökan är komplett, det vill säga när du har skickat in samtliga nödvändiga uppgifter till kommunen. Du kan förkorta handläggningstiden genom att se till att vi får in alla dokument fortast möjligt. Tänk på att inlämnade kontrakt alltid ska vara aktuella, behörigen undertecknade och omfatta samtliga bilagor. Den vanligaste anledningen till att handläggningstiden drar ut på tiden är att det saknas uppgifter i ärendet och handläggaren därför måste begära kompletteringar.

Bilagor till din ansökan

Till din ansökan behöver vi utöver fullständigt ifylld ansökan bilagor enligt checklistorna som du hittar nedan.

Fullmakt för ombud

Om du som sökande vill företrädas av ett ombud måste denne inneha en fullmakt. Kopia på gällande fullmakt ska bifogas ansökan. I annat fall kan kommunen inte kommunicera med ombudet eftersom ombudets behörighet att företräda dig inte kan styrkas.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej