Ansöka om serveringstillstånd

Du ansöker enklast om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Här hittar du mer information om vad du ska tänka på vid ansökan, och checklistor för vilka handlingar som du behöver skicka med.

Ansök via e-tjänst

Enklast och smidigast söker du serveringstillstånd via vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också göra ändringar kopplade till ditt tillstånd, som att anmäla serveringsansvariga.

Så ansöker du om serveringstillstånd

Du som ansöker om serveringstillstånd ansvarar för att du lämnar in en komplett ansökan. Läs noga igenom informationen på den här webbsidan och skriv gärna ut checklistan så kan du bocka av att du fått med alla bilagor. Här kan du läsa mer om våra riktlinjer:

Serveringstillstånd

Utredningen av ditt ärende påbörjas först när ansökan är komplett, det vill säga när du har skickat in samtliga nödvändiga uppgifter till kommunen. Du kan förkorta handläggningstiden genom att se till att vi får in alla dokument fortast möjligt. Tänk på att inlämnade kontrakt alltid ska vara aktuella, behörigen undertecknade och omfatta samtliga bilagor. Den vanligaste anledningen till att handläggningstiden drar ut på tiden är att det saknas uppgifter i ärendet och handläggaren därför måste begära kompletteringar.

Bilagor till din ansökan

Till din ansökan behöver vi utöver fullständigt ifylld ansökan bilagor enligt checklistorna som du hittar nedan.

Fullmakt för ombud

Om du som sökande vill företrädas av ett ombud måste denne inneha en fullmakt. Kopia på gällande fullmakt ska bifogas ansökan. I annat fall kan kommunen inte kommunicera med ombudet eftersom ombudets behörighet att företräda dig inte kan styrkas.

Kontakt Alkohol- och tobaksenheten

Telefon

0141-22 50 00

Besöksadress

Järnvägsparken 1
591 35 Motala

Postadress

Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej