Skolskjuts

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som går i grundskolan, anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan. En elev som väljer en annan skola kan bara få skolskjuts med kollektivtrafik om hen hade haft rätt till skolskjuts till och från placeringsskolan.

Ansök om skolskjuts

Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att e-tjänsten ska fungera optimalt.

Vem får åka skolskjuts?

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever till skolan där kommunen placerat eleven, det vill säga placeringsskolan. Detta gäller elever i grundskolan från förskoleklass upp till årskurs 9, anpassade grundskolan och anpassad gymnasieskolan.

Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

Eleven har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • 2 km för elever i förskoleklass
  • 2 km för elever i årskurs 1-3
  • 3 km för elever i årskurs 4-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9.

Elev med kortare avstånd till placeringsskola kan efter ansökan om skolskjuts få tillstånd att åka med särskild skolskjuts i mån av plats. Det gäller bara om skolbussen ändå kör förbi hemmet. Det ska heller inte innebära någon extra kostnad för kommunen. Beslutet kan upphävas om platsen i bussen behövs för annan elev.

Beräkning av avstånd görs automatiskt med hjälp av Googles kartverktyg. Mätning sker enligt samma metod för alla.

Fritids

Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skolan, inte till och från fritidsverksamhet. Om ditt barn går på fritids efter skoltid måste du därför hämta barnet.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Östgötatrafikens kundtjänst

Telefon: 0771-21 10 10
Webbplats: https://www.ostgotatrafiken.se/

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej