Skolskjuts

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som går i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. De vårdnadshavare och elever som väljer en annan skola, kommunal eller fristående, än placeringsskolan har inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts

Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att e-tjänsten ska fungera optimalt.

Vem får åka skolskjuts?

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever till skolan där kommunen placerat eleven, det vill säga placeringsskolan. Detta gäller elever i grundskolan från förskoleklass upp till årskurs 9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

Eleven har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • 2 km för elever i skolår F-2
  • 3 km för elever i skolår 3-6
  • 4 km för elever i skolår 7-9

Fritids

Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skolan, inte till och från fritidsverksamhet. Om ditt barn går på fritids efter skoltid måste du därför hämta barnet.

Kontakt

Logistiksamordnare
Telefon: 0141-22 24 79
E-post: skolskjuts@motala.se

Östgötatrafikens kundtjänst
Telefon: 0771-21 10 10
Webbplats: https://www.ostgotatrafiken.se/

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej