Buller

Buller är allt ljud som är oönskat. Här kan du läsa mer om vad du kan göra åt buller och vem som ansvarar för det.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledningar om buller i samhället.

Folkhälsomyndigheten

Här hittar du Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledningar som rör buller och höga ljudnivåer.

Arbetsmiljö i skola och förskola

Läs mer om buller och andra arbetsmiljöproblem i skola och förskola.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej