Förskolan Ängeln

Fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Förskolan Ängeln ligger i Charlottenborg, i Charlottenborgskyrkans lokaler.

Förskolan Ängelns webbplats

Du hittar mer information om verksamheten på Ängelns webbplats.