En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vill du gifta dig borgerligt bokar du vigsel hos kommunen.

En borgerlig vigsel förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Ni väljer om ni vill gifta er på en vardag eller en helg. Borgerlig vigsel i Motala är kostnadsfri.

Hindersprövning behövs alltid

Ni behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er. Enligt svensk lag finns hinder mot att få gifta sig om någon av parterna är:

  • under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
  • nära släkt med den han/hon vill gifta sig med
  • redan gift
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om ni båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land. Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader.

Ceremoni och vittnen

Borgerlig vigsel sker ofta i Motalas rådhus men det går också att boka den på en annan plats som ni väljer själva inom Motala kommun. Den borgerliga vigseln tar ungefär fem till tio minuter. Minst två myndiga personer måste vara med för att vittna om att ni har gift er. Motala kommun kan bistå med vittnen om ceremonin äger rum i Motalas rådhus en vardag på kontorstid.

Observera att ni behöver visa upp legitimation vid vigseln.

Så bokar ni vigsel

Hos Skatteverket finns blankett om ansökan om hindersprövning. Blanketten ska fyllas i, skrivas under och skickas till Skatteverket. De två intyg ni får tillbaka (vigselintyg respektive intyg om hindersprövning) ska ni skicka till:

Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning, Marie Cleve
591 86 Motala

De kan också lämnas i kommunhusets reception på Drottninggatan 2. Vi behöver intygen senast två veckor innan vigseln. Intygen är giltiga i fyra månader.

Ni bokar enklast vigsel via vår e-tjänst. I samband med bokningen uppger ni namn och adress på de två vittnen ni önskar ska närvara vid vigseln, alternativt om ni vill att kommunen ska bistå med vittnen.

För frågor om er bokade vigsel, eller om ni exempelvis behöver avboka tiden, kontakta Marie Cleve på marie.cleve@motala.se.

Efternamn efter vigseln

Om ni vill byta till ett gemensamt efternamn i samband vigseln måste en anmälan om detta skickas in till Skatteverket. Annars behåller var och en sitt tidigare namn.

Det är bara den som ska byta efternamn som ska skicka in anmälan. Det kan göras innan eller efter vigseln. Om man skickar in anmälan innan vigseln gäller det nya namnet från vigseldagen. I annat fall gäller det från att anmälan registrerats hos Skatteverket. Kommunens vigselförrättare är inte som tidigare behörig att ta emot namnansökningar.

En make som tar den andres efternamn kan ha sitt tidigare efternamn som mellannamn. Mellannamnet är rent personligt och kan inte föras vidare till make eller barn.

Utländska medborgare

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner bara viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej