Personuppgifter (GDPR)

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, allmänt kallad GDPR. Motala kommun värnar om den personliga integriteten. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Kommunens olika verksamheter behandlar personuppgifter i många olika sammanhang. Vi behöver informationen för att kunna ge kommuninvånarna det stöd och den service som kommunen ansvarar för. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av de lagliga grunder som finns stadgade i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Med tekniska säkerhetslösningar och bra rutiner säkerställer vi att uppgifterna inte läcker till obehöriga eller behandlas på ett otillåtet sätt.

Eftersom Motala kommun är en myndighet måste vi leva upp till kraven om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Det betyder att vi inte kan radera personuppgifter hur som helst. Vi kommer därför att hantera dina personuppgifter under den tid som det behövs, och i vissa fall för all framtid.

Kontakt

Externt dataskyddsombud

Mats Herling
Telefon: 072-401 97 03
E-post: dso.motalakommun@insatt.com

Motala kommun

E-post: dataskyddsombud@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej