Carlsund utbildningscentrum

På Carlsund finns sju olika yrkesprogram och introduktionsprogrammen. Ett yrkesprogram ger dig en yrkesexamen och möjlighet att nå grundläggande behörighet för vidare studier.

Om Carlsund utbildningscentrum

På Carlsund studerar drygt 550 elever på våra yrkesprogram och introduktionsprogrammen. Våra ca 85 engagerade medarbetare vill hjälpa dig som elev att trivas och nå din fulla potential, kunskap och kompetens.

På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden! På samtliga program får man möjlighet att driva UF-företag. Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller yrkeshögskola, men du har också möjlighet att få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Välkommen att bli en av oss!

El-energi och hotell-turism tar paus – ingen årskurs 1 till hösten

Bildningsnämnden beslutade den 20 maj 2021 att två gymnasieutbildningar på Carlsund utbildningscentrum gör ett uppehåll nästa läsår. Inga nya klasser startar på el- och energiprogrammet samt hotell- och turismprogrammet till höstterminen 2021.

Studievägledarna hjälper

De elever som har valt något av de två programmen får nu information och hjälp från studie- och yrkesvägledare på respektive grundskola. Eleverna får bland annat information om vad som gäller kring deras andra- och tredjeval.

Få sökande orsak till beslut

Vid den första valomgången var det få elever som sökte till elprogrammet respektive hotell- och turismprogrammet. Bildningsförvaltningen avvaktade omvalsperioden med förhoppningen att fler skulle söka till programmen. Så blev det inte.

Därför beslutade en enig bildningsnämnd vid sitt senaste sammanträde att de båda programmen sätts på paus från höstterminen 2021.

Årskurs 2 och 3 berörs inte

De elever som till hösten börjar årskurs 2 och 3 på programmen berörs inte av beslutet.

Logga in i elevsystem

Använd elevsystemet IST för sjukanmälan eller för att hitta betyg och din individuella studieplan.

Kontakt

Carlsund utbildningscentrum, receptionen
Telefon:
0141-22 56 65
E-post: carlsund@motala.se

Besöksadress:
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 50 Motala

Postadress:
Carlsund utbildningscentrum
Box 956
591 29 Motala

Peter Johansson
Rektor för fordonsprogrammet, industriprogrammet, byggprogrammet och hotell- och turismprogrammet
Telefon: 0141-22 25 71
E-post: peter.r.johansson@motala.se

Helena Ånstad
Rektor för  barn- och fritidsprogrammet, handelsprogrammet och elprogrammet
Telefon: 0141-22 38 91
E-post: helena.anstad@motala.se

Sebastian Hagård
Rektor för vårdprogrammet och introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 34 16
E-post: sebastian.hagard@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej