Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgiften för barnomsorg beräknas utifrån hushållets inkomst, och du måste därför rapportera in detta till kommunen. Du anmäler din inkomst via e-tjänsten IST förskola/fritidshem.

Anmäl inkomst i e-tjänsten

Du rapporterar in hushållets inkomst via e-tjänsten IST förskola/fritidshem.

Du betalar avgiften för din eller dina placeringar i barnomsorgen tolv månader per år från och med det datum barnet börjar. Ingen sänkning av avgiften sker under semester, sjukdagar eller andra ledigheter. Avgiften avser innevarande månad.

Du betalar avgift för varje barn som du har på förskola eller i fritidshem upp till det tredje barnet, men du får en lägre avgift för det andra och tredje barnet. Det fjärde barnet som har plats i förskola eller på fritids betalar du ingen avgift för. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Taxan beräknas i procent av hushållet totala bruttoinkomst, alltså inkomst före skatt.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej