Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare, det som tidigare kallades dagmammor, erbjuder pedagogisk omsorg i hemmiljö och i grupplokal. Tonvikten ligger på lek och lärande, där utevistelse har stor betydelse. En barngrupp har i genomsnitt fem till sex barn i åldrarna 1-5 år.

Vad innebär dagbarnvårdare?

Motala kommun erbjuder pedagogisk omsorg genom att ha fem dagbarnvårdare som arbetar i sina hem i Motala tätort. Tre dagar i veckan sker verksamheten i hemmet och två dagar har dagbarnvårdarna aktiviteter tillsammans i en grupplokal.

Det finns en gruppledare, som har i uppgift att leda och samordna arbetet tillsammans med rektor.

Kontakt

Grupplokal

Telefon: 0141-22 52 13 eller 072-145 49 66

Adress

Lyckornas skola Hus D
Medevivägen 47, Motala

Gruppledare

Ritha Ekman
Telefon: 070-170 69 09

Rektor

Heléne Eriksson
Telefon: 0141-22 34 83
E-post: helene.eriksson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej