Flygbild över hamnen i Motala mot Södra stranden/Stena vadet

Flygbild över hamnen i Motala mot Södra stranden/Stena vadet

Södra stranden

Motala växer och det tidigare industriområdet på Södra stranden omvandlas till ett attraktivt område för bostäder invid Vättern. Området har närhet till både stadens centrum och naturen i Fålehagen.

Med park- och gångstråk för alla boende och besökare i Motala blir detta en plats med självklart med koppling till båtlivet och vattnet i Östergötlands sjöstad.

Södra stranden ska på sikt bli ett bostadsområde som blir en naturlig del av Motala centrum. Området får en bebyggelse i form av flerbostadshus i samverkan med nya och befintliga icke-störande verksamheter.

På området finns även en ställplats för husbilar samt flera båtverksamheter. Parkområdet med värdefulla träd och lummig karaktär bibehålls och nya bryggor kan anläggas.

Området ska utvecklas med fokus på social hållbarhet. Enligt visionen i planprogrammet bedöms hela Södra stranden på sikt kunna inrymma upp till 450 nya bostäder. Flera fastighetsägare har på olika sätt visat intresse för att utveckla sina fastigheter och exploatörer som inte tidigare varit aktiva i kommunen ser området som mycket intressant.

Kontakt

För frågor som rör detaljplanearbete är du välkommen att kontakta Motala kommuns servicecenter.
E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej