Tillfällig övernattning

Övernattning kan tillåtas i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet. Sådana lokaler kan vara skolor, förskolor, idrottshallar, föreningslokaler, bygdegårdar eller liknande byggnader.

Anmäl tillfällig övernattning

Här kan du anmäla tillfällig övernattning i offentliga lokaler som gymnastiksalar eller klassrum.

Krav vid tillfälliga övernattningar

Att övernatta i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattning ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder. Räddningstjänsten har därför tagit fram riktlinjer som du som ansvarar för en övernattning måste följa för att säkerställa ett tillräckligt brandskydd.

Kravnivåer

Riktlinjerna utgår från två kravnivåer som beror på hur många personer som vistas i lokalen. Är det flera lokaler eller utrymmen i samma byggnad avgör det totala personantalet för hela byggnaden vilken kravnivå som gäller.

  • Kravnivå 1 gäller för övernattning för maximalt 50 personer.
  • Kravnivå 2 gäller för övernattning för fler än 50 personer.

Räddningstjänsten rekommenderar att det inte finns mer än 150 personer i samma byggnad.

Du hittar information om riktlinjerna under rubrikerna nedan.

Anmäla övernattning

Anmäl tillfällig övernattning till Räddningstjänsten Östra Götaland, som sköter räddningstjänstens ledningscentral för hela Östergötland. Om ledningscentralen känner till övernattningen har vi större möjlighet att sätta in rätt resurser om det skulle inträffa en brand eller annat tillbud.

Anmäl tillfällig övernattning – Räddningstjänsten Östra Götaland

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

I akut läge

Ring alltid 112 om det är akut.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej