Markis

Det kan behövas bygglov för att sätta upp markiser över exempelvis terrasser eller uteserveringar. För en markis som är utfälld och har en permanent konstruktion behöver du bygglov. Däremot behöver du inte söka bygglov om markisen kan tas in och ut och inte har en permanent konstruktion. Om markisen monteras på en särskilt värdefull byggnad kan åtgärden påverka byggnadens yttre utseende och kräva bygglov för fasadändring.

Behöver jag söka bygglov?

Inom ett område med detaljplan eller ett område med områdesbestämmelser behöver du söka bygglov om:

  • markisen är permanent utfälld och har en permanent konstruktion med stolpar
  • markisen påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt.

Du behöver inte söka bygglov om:

  • markisen kan tas in och ut samt inte har någon permanent konstruktion
  • om markisen ska sättas upp utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej