Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en särskild skolform. Den är anpassad för elever som bedöms att inte uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola.

Vem har rätt till anpassad grundskola?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) har rätt att istället få utbildning inom anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha orsakats av sjukdom eller yttre våld mot hjärnan.

Vårdnadshavarna måste lämna sitt medgivande till att barnet tas emot i anpassad grundskola.  Bara om det finns starka skäl kan kommunen fatta beslut mot vårdnadshavarnas vilja om att barnet ska gå i anpassad grundskola.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej