Kommunala och enskilda arkiv

I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner.

Kommunarkivet är ett allmänt arkiv med material från Motala kommun. Arkivet förvarar mer än 2000 hyllmeter arkivhandlingar som belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till nutid. De speglar främst olika politiska beslut och myndighetsutövning. I kommunarkivet finns information om människor som bott och verkat i kommunen.

Det här finns i kommunarkivet

I kommunarkivet finns olika handlingar som du som forskar kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från skolor, olika typer av protokoll och räkenskaper och sociala handlingar som fattigvårdshandlingar. Det finns också bygglov med mera från äldre städer, köpingar och landskommuner som numera upphört och i dag ingår i Motala kommun. Hitta spännande och intressanta fakta om din äldre släkt och dina förfäder.

Studiebesök och vägledning

Arkivet vägleder forskare, studenter med flera, och tar också emot studiebesök. Material som kan vara intressant att forska om finns till exempel inom områdena utbildning, fastigheter, medicin och socialhistoria.

Föreningsarkivet

Föreningsarkivet som tidigare hette Folkrörelsernas arkiv i Motala finns nu hos Motala kommun. Här finns handlingar från föreningslivet i Motala med omnejd. Många handlingar är från arbetarrörelser och nykterhetsrörelser, men det finns också handlingar från det moderna föreningslivet som till exempel pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och kulturella organisationer. Föreningsarkivet innehåller handlingar från cirka 400 organisationer och har möjlighet att ta emot fler.

Föreningsarkivet finns på Glimmervägen 2 och har samma ingång som Räddningstjänsten. Föreningsarkivet har öppet tisdagar 09:30-12:00 och torsdagar 13:00-15:30 eller enligt överenskommelse. Under öppettider kan du nå arkivet på telefon 0141-22 50 96. Önskar du komma i kontakt med arkivpersonal andra tider vänd dig till kommunens växel eller till centralarkivet@motala.se.

Det förekommer avvikelser i öppettider under sommar, jul/nyår och vid klämdagar och röd dag. Kontakta arkivet för att komma överens om en tid.

Kontakt

centralarkivet@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej