Skolval

Vårdnadshavare till elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten ska göra ett skolval i vår e-tjänst. Det är en fördel att göra skolvalet även om eleven ska gå på den närmsta skolan, annars är risken högre att eleven blir placerad på en skola som ni inte önskar.

Här gör du valet

Logga in i e-tjänsten Mitt skolval för att välja skola till ditt barn. Perioden för skolval har passerat och e-tjänsten är stängd.

Så går skolvalet till

Du som är vårdnadshavare till en elev som ska börja förskoleklass eller årskurs sju ska välja vilken skola som du önskar att barnet ska gå på. I skolvalet anger du upp till fem skolor där du vill att barnet ska gå på. Rangordna valen där den första skolan är den du önskar i första hand och så vidare. Viktigt att veta är att barnets samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan med bank-ID.

Ansökningsperioden är öppen från den 22 januari till den 7 februari 2024.

Barnet placeras utifrån era val och skolans kapacitet. Vi utgår från vårdnadshavares önskemål så långt det går, men i de fall en skola får fler önskemål än vad det finns platser tillämpas turordningsregler. Du hittar turordningsreglerna nedan.

Film om skolvalet

Här nedan kan du se en informationsfilm som förklarar hur skolvalet och fördelningen av platser i skolorna går till.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej