Renhållning av gator och allmänna platser

Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för att våra gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga. Sommar som vinter. Här får du mer information om kommunens arbete med renhållning, och vilket ansvar som ligger på fastighetsägare.

Lämna synpunkt eller felanmälan

I vårt system för synpunktshantering lämnar du enklast synpunkter eller klagomål på renhållning, snöröjning eller annat som rör kommunens verksamhet.

Kontakt

Om du vill anmäla behov av städning av gator och allmänna platser använd vår synpunktshantering eller kontakta kundservice.

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

Om du vill anmäla dumpning av avfall i skogen kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Telefon: 0141-22 54 30
E-post: miljo@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej