Offentliga lokaler, tillgänglighet

Det finns många olika verksamheter som räknas till offentliga lokaler. Några exempel kan vara serviceboenden, skolor, förskolor, frisörer, tatuerare och skönhetssalonger. Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Krav på tillgänglighet

En publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet. Otillgänglighet räknas som en typ av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Om du ska bygga nytt eller bygga om ställs alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. I befintliga offentliga lokaler ska enkelt avhjälpta hinder tas bort. Om du har du en lokal som allmänheten har tillträde till måste du skaffa dig information om vad som gäller. Du hittar bra länkar längst ner på sidan.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

Läs mer

Boverket

Kraven på utformning finns i Boverkets byggregler. Läs mer hos Boverket om enkelt avhjälpta hinder.

Konsumentverket

Mer om regler för tillgänglighet i butik hittar du hos Konsumentverket.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla.

Hygienverksamheter

Hygienverksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Innan du ska starta en verksamhet sådan verksamhet kan du behöva lämna in en anmälan. 

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga offentliga lokaler. Vid en inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.