Offentliga lokaler, tillgänglighet

Det finns många olika verksamheter som räknas till offentliga lokaler. Några exempel kan vara serviceboenden, skolor, förskolor, frisörer, tatuerare och skönhetssalonger. Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Krav på tillgänglighet

En publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet. Otillgänglighet räknas som en typ av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Om du ska bygga nytt eller bygga om ställs alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. I befintliga offentliga lokaler ska enkelt avhjälpta hinder tas bort. Om du har du en lokal som allmänheten har tillträde till måste du skaffa dig information om vad som gäller. Du hittar bra länkar längst ner på sidan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.