Flerbostadshus

Ett hus som innehåller tre bostäder eller fler är ett flerbostadshus. Vid nybyggnation av ett flerbostadshus, vid ändring av en byggnad till att bli ett flerbostadshus eller för andra ändringar av ett flerbostadshus behöver du alltid bygglov.

Behöver jag söka bygglov?

Du behöver alltid söka bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus samt för andra åtgärder som vidtas på en sådan byggnad, exempelvis fasadändring, omfärgning eller tillbyggnad.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej