Koloniområden och odlingslotter

Det finns tre aktiva koloniområden som drivs av koloniföreningar inom Motala kommun. Dessa är Pariservikens koloniförening, Laxhagens koloniförening och Dynuddens koloniförening.

Kommunen äger marken och arrenderar ut dem till de olika föreningarna, som i sin tur hyr ut lotter. På koloniområdena Pariserviken och Laxhagen hyr föreningarna ut 70 respektive 57 odlingslotter och i Dynudden 43 stuglotter.

Det finns även ett vilande koloniområde i Borensberg, där det i dagsläget inte finns någon förening.

Om du är intresserad av att hyra en lott ska du ta kontakt med företrädare för den aktuella föreningen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej