Kommunen skapar styrdokument som ska påverka organisationen att arbeta på ett visst sätt eller i en viss riktning.

Huvuddokument och övriga styrdokument

Styrdokumenten delas in i två grupper; huvuddokument samt övriga styrdokument inom särskilt angivna områden. De ska innehålla styrprinciper, det vill säga ge en vägledning eller ange regler för hur kommunens verksamhet ska skötas och hur de anställda/förtroendevalda/medborgare ska agera. Ett styrdokument beslutas av en politisk instans eller av en tjänsteman genom överlåtelse av beslutsrätt av nämnd/styrelse.

Läs mer om vad det finns för olika typer av styrdokument på sidan Planer och styrdokument.

Hitta rätt styrdokument

Här nedan hittar du en lista på Motala kommuns styrdokument. Om du vill söka på den här webbsidan efter ett särskilt styrdokument, använd din webbläsares sökfunktion som du vanligtvis får fram i webbläsare genom att trycka på Ctrl+F.

Huvuddokument

L

Ledningssystem (LedMot)

Ledningssystemet är ett verktyg för att leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. Utgångspunkt är att genomföra den politik som en majoritet av medborgarna röstat fram i de allmänna valen.

Lokalt utvecklingsprogram 2015-2018

Ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) är antaget av kommunfullmäktige i Motala för mandatperioden. LUP är ett löfte till medborgarna i Motala
att genomföra den politik som fick majoritet i valet i september 2014.

Övriga styrdokument inom särskilt angivna områden

B

Beredskapsplan vid influensapandemi

Gäller från 2007-12-17

G

Gemensamma anvisningar för informationsklassning

Gäller från och med 2011-08-22

Gemensamma anvisningar mot mutor

Gäller från och med 2012-08-24

God ekonomisk hushållning för Motala kommun

Gäller från och med 2018-01-01

H

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Gäller från och med 2015-05-28

I

IT-infrastrukturprogram 2017-2020

Gäller från och med 2017-03-14

IT-policy

Gäller från och med 2008-08-30

L

Lokala avfallsföreskrifter

Gäller från och med 2018-04-16

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Gäller från och med 2014-05-01

M

Miljöprogram med miljöpolicy

Gäller från och med 2014-08-25

Motala cykelplan 2016-2030, del 1 - Strategier

Gäller från och med 2016-08-29

Motala cykelplan 2016-2030, del 2 - Behovsanalys

Gäller från och med 2016-06-21

N

Naturvårdsprogram

Gäller från och med 2014-02-24

P

Personalpolitiskt program

Gäller från och med 2015-11-23

Plan för entreprenörskap i skolan

Gäller från och med 2011-10-25

Policy för alternativa driftsformer

Gäller från och med 2016-10-11

Policy för försörjning av lokaler

Gäller från och med 2014-08-26

Policy för informationssäkerhet

Gäller från och med 2011-08-22

Policy för internationell samverkan

Gäller från 2016-02-08

Policy för kost

Gäller från och med 2013-09-02

Policy för social ekonomi

Gäller från och med 2015-09-01

Policy för säkerhet och trygghet

Gäller från och med 2011-06-01

R

Reglemente för Motala kommunala pensionärsråd

Gäller från och med 2016-01-01

Reglemente för Motala kommuns kulturstipendier

Gäller från och med 2009-01-01

Reglemente för Motala kommuns nämnder

Gäller från och med 2018-09-01

Reglemente för Motala kommuns revisorer

Gäller från och med 2007-01-01

Reglemente för arkiv

Gäller från och med 2014-01-01

Reglemente för attestering

Gäller från och med 2018-03-01

Reglemente för intern kontroll i Motala kommun

Gäller från och med 2017-01-01

Reglemente för kommunalt partistöd

Gäller från och med 2019-01-01

Reglemente för krisledningsnämnden

Gäller från och med 2004-11-01

Reglemente för representation

Gäller från och med 2015-01-01

Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar

Gäller från och med 2017-03-14

Riktlinjer för kameraövervakning

Gäller från 2007-08-27

Riktlinjer för markeringar

Gäller från och med 2018-01-01

Riktlinjer för politiska sekreterare

Gäller från och med 2019-01-01

Riktlinjer för serveringstillstånd

Gäller från och med 2016-12-13

T

Taxa för begravning av sällskapsdjur

Gäller från och med 1997-01-01

Taxa för flyttning och förvaring av fordon

Gäller från och med 2009-03-01

Taxa för kopior av allmänna handlingar med mera

Gäller från och med 2018-08-28

Taxa för kost inom LSS-verksamheten

Gäller från och med 2019-01-01

Taxa för sotning

Gäller från och med 2018-07-01

Taxa för transport av avlidna

Gäller från och med 2018-10-01

Taxa för trygghetslarm

Gäller från och med 2017-01-01

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Gäller från och med 2019-01-01

Taxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Gäller från och med 2019-01-01

Ä

Äldreplan 2018-2028

Gäller från och med 2018-04-16

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej