Styrdokument

Kommunen skapar styrdokument som ska påverka organisationen att arbeta på ett visst sätt eller i en viss riktning.

Styrdokument är ett sätt att ange riktning, förhållningssätt och regler för verksamheten. De kan antas antingen på politisk nivå eller på förvaltningsnivå. En del styrdokument gäller hela kommunens organisation, och andra för en förvaltning.

Styrdokument som beslutas av politiken

  • Programplaner
  • Policyer
  • Riktlinjer
  • Kommunala författningar (taxor, föreskrifter och reglementen)

Styrdokument som beslutas på förvaltningsnivå

  • Planer
  • Anvisningar
  • Rutiner

Hitta styrdokument

Styrdokument som ingår i kommunens författningssamling finns publicerade på Motala kommuns webbplats. Använd sökfunktionen på webbplatsen och välj att visa “Dokument” för att hitta rätt dokument.

Om du vill ha hjälp med att hitta ett styrdokument eller begära ut andra dokument kan du kontakta kommunens registrator och ange vad du är intresserad av.

Kommunal författningssamling

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej