Lantmäteriförrättningar

Genom en lantmäteriförrättning kan lantmäterimyndigheten i Motala kommun bilda nya fastigheter, ändra befintliga fastigheter samt bilda eller ombilda rättigheter och gemensamhetsanläggningar. Lantmäterimyndigheten kan även bilda samfälligheter och reda ut oklara fastighetsgränser.

E-tjänst för ansökan

I en ansökan om lantmäteriförrättning är det möjligt att ansöka om flera åtgärder i samma förrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning görs via statliga Lantmäteriets e-tjänst.

Olika typer av lantmäteriförrättningar

Här kan du läsa om olika typer av lantmäteriförrättningar som lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig med.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej