Naturvård

Motala kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla de naturvärden som finns inom kommunen. Vi sköter bland annat om de tre kommunala naturreservaten Karshult, Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. Vi genomför också naturvårdsprojekt, håller guidade turer och tar fram informationsmaterial till allmänheten.

Naturvårdsprojekt

Motala kommun ansöker årligen om statliga bidrag för lokala naturvårdssatsningar. Det är ett sätt för oss att bevara och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns i kommunen, samt för att utveckla friluftslivet och tillgängligheten till naturområden.

Läs mer om våra naturområden och naturreservat.

Naturområden och naturreservat – Motala kommun

Vi jobbar med allt från att gynna den biologiska mångfalden till att stärka och värna om ekosystemtjänster, sprida naturinformation via guidningar samt skötsel och vidareutveckling av såväl naturreservat, skog och betesmarker.

Mer information om projekten finns att läsa i Naturvårdsverkets projektregister för lokala naturvårdsprojekt.

Naturvårdsverket

Naturkartan

Hitta naturområden och utflyktsmål i Naturkartan. Här kan du också hitta vägbeskrivning och länkar till mer information om naturreservaten.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej