Auktorisation för insamling av förpackningar och returpapper

Entreprenörer inom avfall kan bli auktoriserade att samla in förpackningsavfall och returpapper från flerfamiljshus, samfälligheter samt samlokaliserade verksamheter. Auktorisationen innebär att entreprenören får samla in avfallet för kommunens räkning i Motala och Vadstena kommuner.

Vi upprättar auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper respektive förpackningsavfall som kommer gälla Motala och Vadstena kommuner med start 1 januari 2024. Detta med anledning av en lagändring som flyttar insamlingsansvaret från producenterna till kommunerna. Det krävs också att avfallet kan samlas in nära bostaden. Som förpackningsavfall räknas förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Kommunen tecknar avtal med entreprenörer som får samla in avfallet får vår räkning. Det är bara de företag som är anslutna till auktorisationssystemet som får samla in. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare att anlita något av de auktoriserade företagen för sin avfallshantering.

En förutsättning för tilldelning är att du som entreprenör ansluter dig till båda auktorisationssystemen och kan erbjuda hämtning av både förpackningsavfall och returpapper.

Du ansöker om att bli auktoriserad genom vår e-tjänst. Ansökan kan skickas in löpande under auktorisationssystemets giltighetstid.

Godkända entreprenörer

Vi listar här de entreprenörer som från 1 januari 2024 är godkända för hantering av returpapper och förpackningar.

Underlag till auktorisation

I avfallstaxan från 2024 kommer det tilläggas att utföraren ges möjlighet att debitera kostnad för utkörning av kärl i enlighet med Motala respektive Vadstena kommuners gällande avfallstaxa.

Förpackningsavfall

Administrativa föreskrifter, förpackningsavfall (PDF, 109 kB)

Auktorisationsavtal, förpackningsavfall (PDF, 132 kB)

Översiktskartor (PDF, 721 kB)

Returpapper

Administrativa föreskrifter, returpapper (PDF, 123 kB)

Auktorisationsavtal, returpapper (PDF, 147 kB)

Lokala avfallsföreskrifter

De lokala avfallsföreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen och gäller båda auktorisationssystemen. Observera att dessa kommer att revideras under hösten 2023 och en ny version gäller från 2024.

Lokala avfallsföreskrifter Motala kommun (PDF, 443 kB)

Ansökan

Du ansöker om att bli auktoriserad via vår e-tjänst. Tänk på att ta del av underlaget som du hittar här ovan först.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej