Modersmål, hemspråk

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Kommunen erbjuder även studiehandledning och modersmålsstöd.

Modersmålsundervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Undervisningen ska även underlätta elevernas utveckling till att bli tvåspråkiga med dubbel kulturell identitet. Modersmålsundervisning är frivillig. I förskolan erbjuds barnen modersmålsstöd.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej