Press- och informationsmaterial

Vi informerar på olika sätt för att du ska veta vad som händer i kommunen och hur du ska hantera olika ärenden. Våra huvudsakliga kanaler är webbplatsen och sociala medier.

Presskontakt

Behöver du som är journalist vägledning? Kontakta oss via e-post:

E-post: motala.kommun@motala.se

Kommunikationsenheten kan även hjälpa till att förmedla bilder vid behov.

Du hittar kontaktuppgifter till politiker och politiska sekreterare i förtroendemannaregistret:

Motala Troman publik

För kontakt med tjänstemän hänvisas till Servicecenter:

Telefon: 0141-22 50 00

Kommunikationspolicy

Motala kommuns kommunikation utgår från kommunikationspolicyn. Den utgår från våra kärnvärden: öppen, stolt och nyskapande.

Kommunikationsarbetet ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av kommunens vision, det lokala utvecklingsprogrammet och olika politiska beslut.

Våra huvudsakliga externa kanaler är kommunens webbplats och vår Facebooksida. Vi strävar efter att ge information digitalt i första hand.

Kriskommunikation

I händelse av kris eller extraordinär händelse strävar vi efter att uppdatera webben löpande med nyheter. Vi uppdaterar även vår Facebooksida och svarar där på frågor. Om intresset hos media är stort går vi ut med ett särskilt nummer som journalister kan ringa. Håll utkik på hemsidan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej