Anhörigstöd ges via Anhörigcenter i Motala kommun.

Du som är anhörig har rätt att få anhörigstöd via Anhörigcenter.

Du som är anhörig eller närstående till någon som behöver stöd och hjälp gör ett mycket viktigt jobb. Du har rätt att få anhörigstöd via Anhörigcenter.

Med anhörig menas du som ger stöd. Du kan vara anhörig till en någon som är ung eller gammal, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan också vara anhörig till någon som har missbruks- och beroende problematik.

Vad menas med anhörigstöd?

Du som anhörig gör ofta dagligen och ibland dygnet runt en ovärderlig insats. Det är viktigt att du får stöd i din roll, möjlighet till vila och egen tid. Det är viktigt för du ska orka och kunna behålla ett hälsosamt liv.

Anhörigstöd via Anhörigcenter kan exempelvis vara:

  • samtal
  • tips om vart du kan vända dig med frågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga
  • ökad kunskap om olika sjukdomar och funktionsnedsättningar

En del insatser kan din närstående behöva ett biståndsbeslut för att ha rätt till. En del stöd och hjälp kan du få direkt via Anhörigcenter. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tematräff

Vi håller i olika tematräffar där vi träffas och pratar om hur det är att vara anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och/eller psykisk ohälsa. Vi utbyter erfarenheter, tips och tankar under ledning av anhörigkonsulent Jenny Kindgren.

I februari håller vi i en träff för dig som är mor- eller farförälder.

Tematräff för dig som är mor- eller farförälder åt ett barnbarn som har ADHD, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Torsdagen den 8 februari klockan 10:00-12:00

Träffen är kostnadsfri men du behöver anmäla dig.

Servicegaranti för anhörigstöd

För anhörigstöd har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att:

  • du blir erbjuden ett personligt möte.
  • du träffar kunnig personal med kompetens för sina arbetsuppgifter.

Kontakta anhörigcenter

Anhörigcenter ligger i Gamla stan centralt i Motala. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller besöka oss på våra öppettider.

Besöksadress:
Nedre Borgmästaregatan 7
591 26 Motala

Telefonnummer:

Samordnare: 0141-22 24 99

Växeln: 0141-22 50 00

Öppettider:

Du kan kontakta Anhörigcenter helgfria dagar, måndag – fredag klockan 08.00 – 16.00.

Drop in utan tidsbokning:
Tisdagar klockan 14:00 – 16:00
Torsdagar klockan 10:00 – 12:00

E-post:
anhorigcenter@motala.se

Anhörigas riksförbund

Anhörigas riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.