Hästar kan grävas ner på en lämplig plats om man följer kommunens anvisningar.

Tänk på följande vid val av plats:

  1. Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 m från bostad och dricksvattentäkt.
  2. Ett avstånd på minst 50 m bör hållas från vattendrag.  Kroppen får inte heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  3. Kroppen ska täckas med minst 1,5 m jord. Avstånd till grundvatten eller berg ska vara minst 1 m.
  4. Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

En anmälan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten i god tid innan planerad nedgrävning. Du kan också använda dig av vår e-tjänst för detta.

För handläggning av ärenden gällande nedgrävning av häst tar miljö- och hälsoskyddsenheten ut en avgift, enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, fastställd av kommunfullmäktige. Normal handläggningstid är 2-3 timmar.

Kor, grisar och andra djur

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns hos Jordbruksverket.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej