Lärarpraktik, VFU

Vi har flera gymnasieskolor, grundskolor, fritidshem och förskolor som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Vårt mål är att din VFU ska bli ett tillfälle till lärande både för dig som student, för din handledare och för den aktuella förskolan eller skolan.

Motala kommun strävar efter att du som student ska ges möjlighet:

  • att bli delaktig i verksamheten och ta del av barns och elevers lärande
  • att knyta samman verkligheten i förskola och skola med forskning och teorier om barns och ungdomars utveckling och lärande
  • att se din VFU-enhet som en utmanande och utvecklande arbetsplats att verka i
  • att genom gemensamma lärandet som uppstår mellan dig och din handledare ska främja din utveckling.

Handledare

Varje student tilldelas en handledare vars uppgift är att stödja, vägleda och bedöma studentens utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Runt 14 dagar innan VFU ska du ta kontakt med din handledare och komma överens om tid för planering av din VFU. Under VFU-perioden ska handledningssamtal äga rum i formativt syfte.

Sekretess och utdrag ur belastningsregistret

Tystnadsplikt gäller för dig som student under hela din VFU-tid. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt och lämnas till förskolan eller skolan.

Vill du göra praktik hos oss?

Är du förskollärar- eller lärarstudent och vill göra din VFU hos oss? För att få mer information om kommunens arbete med VFU är du alltid välkommen att kontakta kommunens samordnare.

Kontakt VFU-samordnare

Ann Oswaldson och Annelie Edén
E-post: utvecklingsenheten.bildningsforvaltningen@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej