Bygdepeng till landsbygdsförening

Föreningar och boende som samverkar för bygdens utveckling i en lokal utvecklingsgrupp kan få en årlig bygdepeng på 8000 kronor. Den finansieras av kommunen, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

E-tjänst eller blankett

Här kan du ansöka om bygdepeng via vår e-tjänst. Du kan också välja att ansöka på blankett.

Kriterier för bygdepeng

Förutsättningen är att endast en utvecklingsgrupp i varje bygd kan erhålla stödet samt att det söks och slutredovisas för varje år. Stödet uppgår till 8000 kronor/år och finansieras av kommunen, länsstyrelsen och Region Östergötland. I Motala kommun är det fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att stödet ska kunna betalas ut:

  • Den lokala utvecklingsgruppen ska påta sig ett lokalt utvecklingsansvar för den aktuella bygden.
  • Beslutet kring bygdepengens användande ska vara demokratiskt fattat och så många som möjligt ska ha haft möjlighet att påverka beslutet.
  • Den lokala utvecklingsgruppen ska vara registrerad i organisationen Hela Sverige ska leva. Det görs kostnadsfritt via webbplatsen Hela Sverige ska leva. Klicka på ”Bygdebanken” och ”Registrera din förening”.
  • Innan beslut kring utbetalning av innevarande års bygdepeng kan fattas måste den lokala utvecklingsgruppen ha redovisat hur man använde bygdepengen förra året.

Hela Sverige ska leva

Ansökan

Du ansöker enklast genom att använda vår e-tjänst. Du kan också ladda ner blankett om du föredrar det.

Bygdepeng – ansökan

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej