Par som sitter i samtal tillsammans med en samtalsledare.

Vid en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om frågor som handlar om barnen. Det kan exempelvis vara frågor som handlar om var barnen ska bo och hur ofta barnen ska träffa den andra föräldern. Familjerätten kan ge dig råd och stöd i frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge .

Om ni är överens

När ni som föräldrar är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut kan ni skriva ett avtal som Barncentrum godkänner.

Om ni inte är överens

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte är överens om hur ni ska samarbeta kring era barn har ni möjlighet att få hjälp genom samarbetssamtal hos oss på Barncentrum.

Samtalen är frivilliga och är till för att ni ska komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för att det ska bli bra för barnet. Vi börjar alltid med att träffa varje förälder enskilt. Hur många gånger vi träffas varierar. Ni träffar två samtalsledare som håller i samtalen. Vi har tystnadsplikt och samtalen är gratis.

Även barnen får möjlighet att komma till tals när föräldrarna går i samarbetssamtal.

Utredning hos Tingsrätten

Är föräldrarna inte överens i frågorna om vårdnad, boende eller umgänge kan föräldern vända sig till Tingsrätten. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten för att fatta beslut i frågorna.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen innehåller vanligtvis samtal med föräldrarna och hembesök hos vardera föräldern med barnet. Beroende på barnets ålder och mognad kan barnsamtal förekomma. Under utredningen brukar vi hämta information från barnomsorg och skola samt social- och polisregister.

Kontakta Familjerättsgruppen

Kommunens växel: 0141-22 50 00

Telefontider: Måndag, onsdag och fredag klockan 08.45 – 09.30

E-post: familjeratten@motala.se

Kontakta Barncentrum

Telefonnummer: 0141-22 53 25

Telefontider: Måndag, onsdag och fredag 8.00-9.30, tisdag och torsdag 12.30-16.15

Drop-in tider: Tisdagar 13.00-15.00

E-post: barncentrum@motala.se

Besöksadress: Bispmotalagatan 11 A

Samarbetssamtal är till dig som är förälder och som har eller ska separera. Utgångspunkten i samtalen är att ditt barn har behov av båda sina föräldrar.

Samtalen är frivilliga och är till för att ni ska komma överens om vårdnad, boende eller umgänge.

Ni träffar några av oss som arbetar i Barncentrum. Vi är två samtalsledare som håller i samtalen.

Vi börjar alltid med att träffa varje förälder enskilt. Hur många gånger vi träffas varierar.

Nej, samarbetssamtalen är gratis.

Målen med att ni som föräldrar går i samarbetssamtal kan exempelvis vara:

  • Att barnet får en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar.
  • Att föräldrar samarbetar och planerar för barnets bästa.
  • Att barnet efter separation/skilsmässa får behålla kontakten med släkt och vänner.
  • Att föräldrar ansvarar för beslut som fattas kring barnet och undvika tvister i tingsrätten.

Samtalen kan leda till en överenskommelse. Ni som föräldrar gör då en skriftlig eller muntlig överenskommelse om vad som ska gälla för barnet.

Samtalen kan även leda till ett avtal. Ni som föräldrar skriver ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Ett sådant avtal blir bindande, och likställs med en dom i domstolen. Avtalet godkänns om:

  • det är till barnets bästa.
  • socialnämnden fastställer det föräldrarna kommit överens om.
  • det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och utformat på ett sätt att det går att genomföra.

De överenskommelser och avtal som skrivs kan göras om när förändringar sker.

Ja, de samtalsledare ni träffar vid ett samarbetssamtal har tystnadsplikt.

Ja, det finns möjlighet för barnen att komma till tals när föräldrarna går i samarbetssamtal.

Om du vill skiljas ansöker du om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom utan betänketid. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej