Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Hantering av dessa kräver tillstånd som du ansöker om hos räddningstjänsten.

Brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt under 100 grader. Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och ett normalt atmosfärstryck. Flampunkten finns angivet i säkerhetsdatabladet för varan. Brandfarliga varor ska vara märkta med farosymbol.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och på vilka mängder brandfarliga varor som du ska hantera. Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. Du kan se mer detaljerat nedan vilka mängder som kräver tillstånd.

Den som bedriver verksamhet med brandfarliga varor måste ha den kompetens som behövs för att det ska kunna ske på ett säkert sätt. För att bedöma det tar vi hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej