Tillgänglighet

Vi arbetar med tillgänglighet på olika sätt. Våra allmänna platser ska vara tillgängliga för alla och vår webbplats är möjlig att ta del av även om du har en funktionsnedsättning.