Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Stora delar av Motala kommun ligger på mark som kan medföra hög risk för markradon. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i din bostad är att göra en mätning.

Karta

På kartan Bygga och bo kan du se risken för markradon i ett visst område. Aktivera lagret Radonrisker. Observera att du behöver göra en egen radonmätning i fastigheten för att vara säker på hur hög radonnivån är just där.

Hälsorisker med radon

Radon är ett allvarligt hälsoproblem som förknippas med boendet. När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer. Om du är rökare ökar risken ytterligare. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej