Särskilt boende

Särskilt boende

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett anpassat boende eller mer omfattande stöd och hjälp finns olika former av särskilda boenden.

Här kan du se vilka typer av särskilda boenden som finns både för dig som är äldre och för dig som har en funktionsnedsättning. Du kan ansöka om att få bo på ett särskilt boende om du har behov av det. Ansökan görs hos Socialkontoret.

Resultat från Socialstyrelsens jämförelser av särskilt boende för äldre hittar du i äldreguiden.

Särskilt boende för dig som är äldre

Särskilt boende för dig som har en funktionsnedsättning

Kontakta socialkontoret

Du kan kontakta handläggarna på socialkontoret, Stöd vuxna och äldre via telefon, brev eller e-post.

Telefonnummer: 0141-22 53 00

Telefontid: helgfria vardagar 08:30 – 09:30

E-post: bistandshandlaggare.sva@motala.se

Socialkontoret

Stöd Vuxna och Äldre
591 35 Motala

Fax: 0141-507 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej