Uppställning av tillfälliga objekt

Vid uppställning av tillfälliga objekt är det viktigt att tänka på skyddsavstånd till befintliga byggnader för att minska risker för brandspridning. Det är vanligt förekommande med anlagda bränder i framförallt avfallscontainers eller sopkärl. Avstånd räknas från det tillfälliga objektet till närmsta byggnadsdel.

Du får inte placera lösa objekt så att räddningstjänstens framkomlighet förhindras. För att räddningstjänstens fordon ska kunna ta sig fram behöver körvägen vara minst 3 meter bred och 4 meter i höjdled. Du får inte heller blockera brandposter i gatan eller rökluckor i en byggnads fasad.

Containrar, bodar och byggnadsställningar med mera får inte placeras så att det blir svårare att utrymma från byggnader i anslutning till platsen. Se också till att inte blockera uppställningsplatser för räddningstjänstens stegutrustning eller höjdfordon.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej