Skolmat, matsedel

Det är måltidsverksamhetens kockar och måltidsbiträden som tillagar all mat till kommunens grund- och gymnasieskolor och de flesta av köken är tillagningskök.
Motala kommun har antagit en måltidspolicy utifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell som skapar ett gemensamt förhållningsätt till mat, måltider och måltidsmiljöer. Policyn säkerställer att Motala kommun serverar god, säker, vällagad, näringsrik och hållbar mat, som är trivsam och integrerad. Måltiderna planeras med helhetssyn på miljö och bemötande.

Skolmatsedel

Här hittar du vår matsedel för skolmaten i grundskolan och gymnasiet. Du som behöver särskild mat av medicinska eller etiska skäl kan ansöka om specialkost.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej