Finskt förvaltningsområde

Motala kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket förstärkt skydd. Du har rätt att använda finska när du kontaktar kommunen och få äldreomsorg och förskola på finska. Föreningar och andra organisationer kan söka bidrag för aktiviteter som främjar det finska språket i kommunen.

Ansökan från finskt förvaltningsområde

Ansök om bidrag via vår e-tjänst.

Bidrag till organisationer

Kommunen kan ge bidrag till ideella organisationer i kommunen som genomför aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen i Sverige. Aktiviteterna som får bidrag ska alltid vara öppna för alla kommunens sverigefinnar, även de som inte tillhör någon organisation.

Exempel på aktiviteter organisationerna kan söka bidrag för:

  • språkliga aktiviteter, exempelvis språkkurser
  • kulturella aktiviteter, exempelvis teater och konserter
  • kursverksamhet och seminarier på finska
  • temadagar, exempelvis självständighetsdag eller mors dag.

Stöd ges normalt inte till rekreationsresor, utlandsresor eller övernattningar.

Information på finska

Läs om Motala kommun på finska här på webbplatsen.

Evenemang på finska

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Finskt förvaltningsområde

E-post: finsktforvaltningsomrade@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej