Finskt förvaltningsområde

Motala kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket förstärkt skydd. Det innebär att du kan använda finska språket i dina kontakter med kommunen. Du har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska.

Bidrag till organisationer

Kommunen kan ge bidrag till sverigefinska eller andra organisationer i kommunen som genomför aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen i Sverige. Aktiviteterna som får bidrag ska alltid vara öppna för alla kommunens sverigefinnar, även de som inte tillhör någon organisation.

Exempel på aktiviteter organisationerna kan söka bidrag för:

  • Språkliga aktiviteter, exempelvis språkkurser
  • Kulturella aktiviteter, exempelvis teater och konserter
  • Kursverksamhet och seminarier på finska
  • Temadagar, exempelvis självständighetsdag eller mors dag

Stöd ges normalt inte till rekreationsresor, utlandsresor eller övernattningar.

Annonsering av bidrag

Aktiviteter som fått bidrag annonseras på kommunens finska hemsida. Den organisation som fått bidrag förser kommunen med underlag.

Information på finska

Läs om Motala kommun på finska här på webbplatsen.

Kontakt

Sari Johansson
Informatör
Telefon:
0725-05 35 80
E-post: sari.maatta@motala.se

Suvi Sivula
Informatör, finns i receptionen 75 procent
Telefon:
0141-22 50 00
E-post: suvi.sivula@motala.se

Monica Carlström
Administrativ chef, ansvarig för bidragshantering
Telefon:
0141-22 50 04
E-post: monica.carlstrom@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej