Husbygårdens äldreboende i Borensberg

Husbygården

Husbygårdens äldreboende

Husbygården är ett äldreboende som ligger i centralt i Borensberg.

Husbygården är ett boende med två avdelningar, Måsen och Strömstaren. Ena avdelningen är främst för dig som är äldre och har fysisk funktionsnedsättning. Den andra avdelningen är för äldre personer med demens. Boendet består av 21 lägenheter. Lägenheterna innehåller ett stort rum, trinettkök samt dusch/toalett. Gemensamt vardagsrum och kök finns på varje avdelning.

Närmiljö

Utemiljön kring Husbygården är lättillgänglig och erbjuder vackra promenad- och gångvägar utmed Göta kanal. Butiker och bank finns i nära anslutning till boendet. Vårdcentral, apotek och tandläkare finns i samma byggnad.

Personal

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Du har en kontaktman som har särskilt ansvar för att se till att dina behov tillgodoses. Sjuksköterska finns på plats dagtid och övrig tid i jourverksamhet.

Kontakt Husbygården

Adress

Hamnvägen 3A
591 75  Borensberg

Måsen

Telefon: 0141-22 58 43

Strömstaren

Telefon: 0141-22 58 39

Sjuksköterska

Telefon: 0141-22 58 29

Enhetschef

Telefon: 0141-22 33 99

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej