Tre män som står på rad.

Tekniska servicenämndens arbetsutskott. Fr v Claes Andersson, Bengt-Åke Karlsson och Thomas Björk.

Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden ansvarar för skötsel av gator och parker, städning, måltider och kommunala fastigheter.

Tekniska servicenämndens ansvarsområde

  • Drift av kommunens gator, vägar och parker.
  • Städning av kommunens lokaler.
  • Laga måltider till kommunens skolor, äldreboenden och dagcentraler.
  • Underhålla och förvalta kommunens fastigheter.

Kontakt

Tekniska servicenämnden
E-post:
tekniskaservicenamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Tekniska servicenämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej