Servicegarantier

Servicegarantin är till för att på ett tydligt sätt beskriva vad du som kund och medborgare kan förvänta dig av en tjänst. Det ska klart och tydligt framgå vad tjänsten består av, vilka eventuella förväntningar som finns på dig som kund och medborgare samt hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin.