Fältarna i Motala

Fältarna finns för kommunens ungdomar. Om du har frågor, stora som små, eller behöver prata om någonting, kan du vända dig till någon av oss. Vi kan ge dig stöd och lotsa dig vidare till rätt hjälp. Det är alltid frivilligt att ha kontakt med oss.

Skapar trygghet

Som fältsekreterare bygger vi relationer och skapar trygghet för dig som är mellan 10 och 20 år. En viktig del i vårt arbete är att du ska få en trygg miljö att växa upp i. Detta kräver ett samarbete mellan flera parter vilket innebär att vi arbetar tillsammans med skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis. Vi har även samarbete med föreningslivet och har koll på vad det finns för aktiviteter för ungdomar i kommunen.

Är du som anhörig orolig för en ungdom kan du kontakta oss fältare. Vi arbetar förebyggande och uppsökande vilket innebär att vi aktivt söker upp ungdomar på deras arenor, såsom på skolor, fritidsgårdar och i offentliga miljöer där ungdomar kan röra sig och vuxennärvaron bitvis är låg.

Vi som arbetar som fältsekreterare är utbildade inom socialt arbete.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det betyder att vi inte får prata med någon om vad du berättat för oss, men om vi misstänker eller bedömer att ett barn eller en ungdom far illa, måste vi enligt socialtjänstlagens 14 kapitel 1§, anmäla det till socialtjänsten.

Kontakt

Fältsekreterarna i Motala
E-post: faltare@motala.se
Instagram: @faltaremotala

Magdalena Druid
Fältsekreterare
Telefon: 072-147 80 87

Cecilia Thun
Fältsekreterare
Telefon: 072-145 35 57

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej