Socialnämnden

Socialnämnden hanterar verksamheterna inom bland annat individ- och familjeomsorg, LSS, särskilda boenden, hemtjänst samt hälso- och sjukvård.

Socialnämndens ansvarsområden

  • individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt missbruksvård,
  • familjerätt och familjerådgivning
  • omsorg om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • äldreomsorg
  • skuldrådgivning
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn inom samma område
  • tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt receptfria läkemedel

Kontakta Socialnämnden

Telefonnummer

0141-22 50 00 (Servicecenter)

Postadress

Motala kommun
Socialnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej