Betyg och kunskapsbedömning i grundskolan

Läraren bedömer elevens kunskaper allsidigt och sätter utifrån det ett betyg. Minst en gång varje termin ska eleven, vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. En skriftlig individuell utvecklingsplan tas fram varje läsår för de elever som inte får betyg.

Läs mer

Dina betyg

Betyg och individuella utvecklingsplaner hittar du i kommunens elevsystem.

Skolverket om betyg och kunskapskrav

Läs mer om betyg och kunskapsbedömning på Skolverkets hemsida.

Skolverket om utvecklingssamtal och individuell studieplan

Läs mer om utvecklingssamtal och individuella studieplaner på Skolverkets hemsida.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej