modern vit och grön byggnad med entré med glasdörrar. ovanför dörrarna står det Förskolan Västra Bråstorp. i bakgrunden syns lekområde med gula parasoll och grönska

Förskolan Västra Bråstorp

Förskolan Västra Bråstorps lärmiljöer präglas av ”lärande för hållbar utveckling”, både inomhus och utomhus. Här finns en flexibel lärmiljö där barnens tankar och intressen präglar lek och lärande i den mindre gruppen. Byggnaden är ett Svanenmärkt passivhus som kräver minimal värmetillförsel.

Om förskolan

Förskolan Västra Bråstorp har plats för 80 barn, 40 yngre barn på Nord och 40 äldre barn på Syd.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Grön flagg

Som ett led i arbetet med lärande för hållbar utveckling blev förskolan Grön flagg-certifierad 2016, ett arbete som pågår kontinuerligt i vår utbildning.

Kontakt

Adress

Förskolan Västra Bråstorp
Kiselvägen 32
591 53 Motala

Rektor

Erica Rylander
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

Telefon

Nord: 072-146 68 95
Syd: 072-14 67 357

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej