Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte är överens om hur ni ska samarbeta kring era barn har ni möjlighet att få hjälp genom samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är gratis och riktar sig till dig som är förälder och som har eller ska separera. Utgångspunkten i samtalen är att ditt barn har behov av båda sina föräldrar.

Samtalen är frivilliga och är till för att ni ska komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för att det ska bli bra för barnet.

Så går samtalet till

Ni träffar två samtalsledare som arbetar från familjerätten. Dessa har tystnadsplikt för att du ska kunna känna dig trygg i samtalet.

Vi börjar alltid med att träffa varje förälder enskilt. Hur många gånger vi träffas varierar. Det finns även möjlighet för barnen att komma till tals när föräldrarna går i samarbetssamtal.

Målet med samarbetssamtalet

Målen med att ni som föräldrar går i samarbetssamtal kan exempelvis vara:

  • Att barnet får en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar.
  • Att föräldrar samarbetar och planerar för barnets bästa.
  • Att barnet efter separation eller skilsmässa får behålla kontakten med släkt och vänner.
  • Att föräldrar ansvarar för beslut som fattas kring barnet och undvika tvister i tingsrätten.

Överenskommelse eller avtal

Samtalen kan leda till en överenskommelse. Ni som föräldrar gör då en skriftlig eller muntlig överenskommelse om vad som ska gälla för barnet.

Samtalen kan även leda till ett avtal. Ni som föräldrar skriver ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Ett sådant avtal blir bindande, och likställs med en dom i domstolen. Avtalet godkänns om:

  • det är till barnets bästa.
  • socialnämnden fastställer det föräldrarna kommit överens om.
  • det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och utformat på ett sätt att det går att genomföra.

De överenskommelser och avtal som skrivs kan göras om när förändringar sker.

Kontakt

Familjerätten i Motala
Det råder nu längre väntetider än normalt till samarbetssamtal.
E-post: familjeratten@motala.se
Telefon: 0141-22 24 23
Telefontid: Tisdag 13.15-14.30, torsdag 8.15-9.30

Postadress:
Familjerätten
Motala kommun
591 86 Motala

Besöksadress:
Socialkontoret
Drottninggatan 5
591 35 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej